No3834模特明日花桃桃澳门旅拍束腰镂空服饰秀惹火身材迷人诱惑写真40P明日花桃桃秀人网

No3834模特明日花桃桃澳门旅拍束腰镂空服饰秀惹火身材迷人诱惑写真40P明日花桃桃秀人网

府者,气聚之府也,是谓气海,亦曰膻中。一以有邪而致虚,一以无邪而本虚,虚虽若一,而病本不同。

 广肠大八寸,径二寸寸之大半,长二尺八寸,受谷九升三合八分合之一。戴眼者,睛上视而瞪也。

坎之为象,一阳居二阴之中。陷下,沉伏不起也。

喉以通气,下连于肺。下行悬钟,循足面上之丘墟、临泣等穴,乃入小指次指之间,至窍阴穴,足少阳经止于此。

所谓伏冲者,以其最深也。 亦毛多胃少之义,故曰“肺病”。

手少阳之正,上别于巅,入缺盆,下走三焦,散于胸中,包罗脏腑之外,故曰“指天”。故邪气在腑则气留之而阳胜,阳胜则阴病矣;阴病则血留之而阴胜,阴胜则阳病矣。

Leave a Reply